Поред основне делатности, предузеће је регистровано за обављање низа других делатности: делатност туристичких агенција и туроператера, техничко испитивање и анализа моторних возила и др.

Саобраћајно предузеће "Ластра" д.о.о. Лазаревац на дан 01.11.2017. године, има 338 запослена радника и располаже возним парком од 112 аутобуса. Од тога 89 аутобуса се користе за обављање превоза у Лазаревцу, 23 у РЈ Љубовија (којима се обавља превоз на територији Љубовије и Малог Зворника). Више од две трећине нашег возног парка чине приградски соло и зглобни аутобуси, а остатак возног парка чине високотуристички, туристички и међуградски аутобуси..


   
   
   
 

Посетите наш веб портал
www.lastraportal.co.rs

Ласта Београд

http://lasta.rs/


 

Политика квалитета

Политика заштите животне средине

Политика заштите здравља и безбедности на раду

Саобраћајно предузеће "Ластра" д.о.о. основано је 2002 године, од стране матичног предузећа СП "Ласта" АД Београд са уделом од 100 % у капиталу друштва. Ово значи да је СП "Ласта" АД Београд и оснивач и власник СП "Ластра" д.о.о. Лазаревац. Треба напоменути да су на подручију Лазаревца раније пословала саобраћајна предузећа под разним именима, као што су : "Аутотранспорт" Лазаревац, ПО "Ласта - Колубара" , "Лотус Лазаревац", ПО "Ласта - Лазаревац"...

Основна делатност предузећа је превоз путника у друмском саобраћају, и то: међународни превоз; међумесни превоз на територији Србије; приградски превоз на територији града Беоограда; локални превоз на територији Градске општине Лазаревац, општина Љубовија и Мали Зворник. СП "Ластра" д.о.о. Лазаревац обавља уговорени превоз запослених у ПД РБ "Колубара" д.о.о. Лазаревац, превоз ученика основних и специјалних школа, као и ванлинијски превоз у земљи и иностранству за потребе сопствене туристичке агенције.

 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 

Туристичка агенција СП "Ластра" д.о.о. основана је са циљем да на модеран и ефикасан начин организује Ваша путовања на најзанимљивије туристичке дестинације. Са своје две туристичке пословнице у самом центру Лазаревца, СП "Ластра" д.о.о.је учинила доступнијим све дестинације које данас нуде највеће туристичке агенције широм Европе.
Туристичка агенција СП "Ластра" д.о.о.функционише професионално а обзиром да је масовни превоз путника примарна делатност наше компаније, сигурни смо да ћемо оправдати поверење које нам пружите.