ТЕЛЕФОНИ ЦЕНТРАЛА :

Број линије Број телефона

1 8122-867
2 8123-297
3 8121-082
4 8122-980
5 8121-097
6 8123-262
7 8126-577
8 8126-578
9 8117-031
10 8117-032

Директне линије
Технички директор:
8117-030

Раднички синдикат:
8117-290

Диспечери :
8121-079

А. С. Лазаревац
8123-066
8118-061
8111-362

Туристичка агенција
Карађорђева 37
8121-098
Краља Петра Првог 2
8118-062

А.С. Љубовија:
015/561-822
015/561-967
- Факс

Погон Мали Зворник:
015/472-285 - Диспечер


 

ЛОКАЛИ

Број
локала

101 Секретарице
102 Секретарице
109 факс
110 Teхнички директор
112 Директор саобраћаја
113 Референт информационих система
114 Архива
115 Шеф финансија
116 Референт обрачуна зарада
117 Финансијска служба
118 Књиговодство
119 Главни саобраћајни диспечер
120 Референт осигурања и регистрације возила и инжењер безбедности саобраћаја
121 Шеф контроле и безбедности саобраћаја
122 Кадровска служба
123 Правна служба
124 Кантина
125 Саобраћајна служба и референт за инвестиције
126 Портирница
127 Референт за рад и социјална питања
129 Раднички синдикат
130 Шеф обезбеђења
131 Референт за гориво и стручно лице за ЗНР, ППЗ, ХТЗ
132 Гаражни диспечер
133 Магацин
135 Техничко одржавање и набавка
137 Референт депоа карата
138 Контрола прихода
139 Благајна
140 Диспечер