Директор:


Душан Симеуновић, дипломирани економиста
lastra.office@veze.net

Teхнички Директор:

Иван Крстовић, дипл. инж. машинства
ivan.krstovic@veze.net